Wat brengt u mee op raadpleging?

 • Uw paspoort
 • Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid of interim-werk het formulier ‘vertrouwelijk’.
 • Bij een sportongeval, een ongelukje op het werk of de school de nodige verzekeringsformulieren.
 • Eventueel een lijst met thuismedicatie. Attesten nodig bij sommige medicatie


Enkele opmerkingen:

 • Telefonisch voorschriften of attesten (voor kinesitherapie, logopedie, …) laten uitschrijven zonder voorafgaande medische raadpleging is wettelijk gezien verboden. Voorschriften kunnen dus niet voor derden worden meegegeven.
 • Bij gebruik van chronische medicatie is regelmatige controle aangewezen. Vraag op consultatie voldoende voorschriften tot aan een volgende controle.
 • Wanneer formulieren of attesten moeten worden ingevuld, is het beter dat u persoonlijk op raadpleging komt, waar alle medische en administratieve gegevens beschikbaar zijn.
 • Voor het verwijderen van wratten, kleine ingrepen of het invullen van papieren voor levensverzekering of hospitalisatieverzekering neemt u best eerst telefonisch contact op.
 • Neem gerust telefonisch contact op indien geen enkele elektronische afspraak u past.
 • Vanaf vandaag, 25 mei 2018, treedt de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking. Deze wetgeving heeft als doel de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen. Al uw persoonsgegevens zullen met met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid worden verwerkt en enkel worden gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt.

  Concreet houdt deze wetgeving ook in dat wij geen medische gegevens (zoals bloeduitslagen) per e-mail mogen versturen en dat wij geen voorschriften of andere medische documenten mogen klaarleggen in de wachtzaal. Voorschriften, attesten en formulieren zullen dus uitsluitend afgeleverd worden tijdens een raadpleging en niet na telefonische aanvraag. Tijdens uw consultatie zullen we voldoende voorschriften meegeven tot het volgende bezoek.


Bij afwezigheid In geval van afwezigheid kunt u de arts van wacht contacteren op het telefoonnummer 1733

Weekend: In het weekend is de praktijk gesloten. Voor dringende medische hulp belt u het wachtnummer: 1733. U komt dan rechtstreeks bij de dokter van wacht terecht.