U kan op verschillende manieren een afspraak maken:

  • bij voorkeur via de website.
  • via de balie op weekdagen van 8:00 - 13:00 en van 14:00 - 17:00.
  • Telefonisch op het nummer: 053/62 44 64.


Dagelijks worden enkele raadplegingen voorzien voor dringende zaken.


Komt u met meer dan één persoon maak dan ook meerdere afspraken.


Indien u verhinderd bent, gelieve uw afspraak tijdig te annuleren. Zo niet kan u een "verzuimvergoeding" aangerekend worden.


Wat brengt u mee op raadpleging?

  • Uw paspoort
  • Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid of interim-werk het formulier ‘vertrouwelijk’.
  • Bij een sportongeval, een ongelukje op het werk of de school de nodige verzekeringsformulieren.
  • Eventueel een lijst met thuismedicatie. Attesten nodig bij sommige medicatie


Indien u ons wenst te contacteren voor een vraag of resultaat van onderzoeken, kan u ons bij voorkeur contacteren tussen de volgende uren:

  • In voormiddag tussen 9u30 en 10u30
  • In namiddag tussen 14u30 en 15u30


Gelieve huisbezoeken in de voormiddag aan te vragen.


Voorschriften en attesten worden op consultatie meegeven, gelieve hiervoor dus een afspraak te maken. Enkel indien bij een recent bezoek een voorschrift werd vergeten te vragen, kan dit telefonisch toch gebeuren.We zijn bereikbaar van 8u00 tot 19u00. Daarna kunt u steeds terecht bij de dokter van wacht via 1733 .