Huisarts in opleiding


Vanaf 1 oktober 2018 verwelkomen we onze nieuwe collega huisarts-in-opleiding Dr. Elien Baelde in onze praktijk.

Op vrijdag 30 november nemen we afscheid van Dr. Roxane Vanderweeën, die haar opleiding dan beëindigd heeft. We wensen haar nog heel veel succes in haar verdere carrière.

Verlof


Dr Degrave is op vakantie van 23/7/18 tem 5/8/18.

Dr Vanderweeën is op vakantie van 13/8/18 tem 19/8/18.

Privacy wetgeving


Vanaf vandaag, 25 mei 2018, treedt de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking. Deze wetgeving heeft als doel de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen. Al uw persoonsgegevens zullen met met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid worden verwerkt en enkel worden gedeeld met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt.

Concreet houdt deze wetgeving ook in dat wij geen medische gegevens (zoals bloeduitslagen) per e-mail mogen versturen en dat wij geen voorschriften of andere medische documenten mogen klaarleggen in de wachtzaal. Voorschriften, attesten en formulieren zullen dus uitsluitend afgeleverd worden tijdens een raadpleging en niet na telefonische aanvraag. Tijdens uw consultatie zullen we voldoende voorschriften meegeven tot het volgende bezoek.

Afwezigheden


Dr. Degrave zal omwille van familiale redenen niet aanwezig zijn op donderdag 4 en vrijdag 5 januari. Wie reeds een afspraak maakte, zal door Dr. Marckx of Dr. Vanderweeën geholpen worden.

Vakantieperiodes

Dr Vanderweeën is op vakantie van 13/12/17 tot en met 20/12/17.

Dr Marckx is op vakantie van 18/12 tot 19/12 en van 21/12 tot 22/12/17.

...

Dr Degrave is op vakantie van 26/12/17 tot en met 29/12/17.

Vakantie Dr Marckx 8/9/17-19/9/17


Dr Marckx is met vakantie van 8/9/2017 ('s middags) tot en met 19/9/2017.

Vanaf 1/9/17 geen consulaties op donderdag bij Dr Marckx


Vanaf 1/9/17 zal Dr Marckx geen constultaties/huisbezoeken meer uitvoeren op donderdag.
Hij blijft wel nog actief op maandag, woensdag en vrijdag, zoals terug te vinden op de electronische agenda.

Vakantieperiodes

gepost op maandag 24 oktober 2016

Dr. Marckx is met vakantie van 1/7/2017 tem 16/7/2017.

Dr. Degrave is met vakantie van 20/7/2017 tem 6/8/2017.

Dr. Vanderweeën neemt terug haar consultaties op vanaf maandag 17/7/2017. 

Consultaties Dr Roxane Vanderweeën

gepost op dinsdag 13 september 2016

Vanaf donderdag 15/9 zijn er ook afspraken bij Dr Roxane Vanderweeën mogelijk. Deze kunnen telefonisch of online vastgelegd worden.

Dr Stijn Degrave
Dr Peter Marckx
Dr Roxane Vanderweeën

BELANGRIJK: verwelkoming nieuwe collega HAIO 01/09/2016

gepost op zaterdag 18 juni 2016

Vanaf 1 september 2016 verwelkomen we onze nieuwe collega huisarts-in-opleiding Roxane Vanderweeën in onze praktijk.


Hierdoor wordt het mogelijk quasi permanent met 2 collega's parallel consultaties te doen (ook op afspraak in de voormiddag). Mede op vraag van de huisartsenwachtpost HAK Panacea te Zottegem kunnen we hierdoor de weekendconsultaties voortaan stopzetten.Tevens wenst Dr Marckx zijn patiëntenbestand niet verder uit te breiden en wordt voor hem vanaf 01/07/2016 een patiëntenstop ingevoerd.
Dr Stijn Degrave

Dr Peter Marckx

Dr Roxane Vanderweeën

Bericht omtrent telefonische voorschriften

gepost op vrijdag 20 juni 2014

Gezien de toenemende controle van de overheid op het aantal voorschriften en de uitgevoerde prestaties, kunnen enkel  voorschriften afgeleverd worden tijdens een consultatie. Bijgevolg is 'bestelling' van medicatie op telefonische aanvraag niet meer mogelijk.
Om de telefonische overlast tijdens de consultaties ook te beperken, hopen we dat iedereen hiermee rekening zal houden en tijdens de consultaties voldoende voorschriften te vragen.


Dr Peter Marckx
Dr Stijn Degrave

Nieuwe facebook pagina

gepost op vrijdag 7 februari 2014

Vanaf vandaag kan je ons ook terugvinden op facebook:

https://www.facebook.com/huisartsenpraktijkherzele


Dr Stijn Degrave